DAMA Chapter Sweden är under bildande.

Med benäget tillstånd från, och i samarbete med, DAMA International genom president Sue Geuens, pågår arbetet med att organisera och forma en svensk underavdelning till den världsomspännande organisationen DAMA International.

Det svenska kapitlet sätts upp som en svensk ideell förening som drivs med stöd från och under tillsyn från DAMA International.