varför mentorskap

Behöver du en extra boost i din personliga utveckling eller behöver du kompetenscoacher till din team. DAMA SWEDEN har gediget nationellt och internationellt nätverka av inspiratörer och specialister inom området Data Management.

DAMA SWEDEN MENTORSKAP

 

DAMA SWEDEN kan, genom vårt nationella och internationella nätverk, organisera mentorer, kompetenscoacher till dig, din grupp eller ditt projekt, Syftet är att genom vårt nätverks samlad erfarenhet tillföra kunskap samt utveckla dig eller din grupps utveckling inom Data Management. 

Mentorskap eller kompetenscoachning kan ske:

  • Individuellt
  • Som kompetensutveckling i grupp eller i klass
  • Under ett projekt som ska genomföras

Vårt format är pragmatiskt och består av 4 enkla steg. En enkel struktur till hjälp att komma ingång och för att kontinuerligt följa upp. Vi är naturligtvis engagerade att följa DAMA SWEDENS medlemmar i deras utveckling.

STEG 1 INTRODUKTION

Tänk igenom vad du/ni vill uppnå formulera gärna syfte, mål på kort och lång sikt. Vilka utmaningar du/ni står inför. Ett lyckat mentorskap eller kompetenscoach skapasa genom en god matchning. Ju mer specifik du/ni kan vara desto fortare kan vi hitta en bra lösning för dig/er. En bra matchning för dig kan vara en mindre bra match för någon annan.​ 

Vill du som företag genom ditt medlemskap i DAMA SWEDEN hitta mentorer eller kompetenscoacher, kan vi genom vårt nätverk finna  ledare eller inspiratörer och specialister inom flera områden inom data management.

När du/ni är klara med er vision kontakta oss på DAMA SWEDEN.

STEG 2 KONTAKT

När vi har en bild över vad du/ni har behov av tar vi fram ett antal matchningar. Ni kan härifrån själva ta kontakt med dem som ni tror passar er resa bäst. Hur ni sedan sätter upp ert ömsesidiga engagemang är helt upp till dig/er.

STEG 3 VÄGLEDNING

Mentorskap är ett ömsesidigt engagemang. Om ni vill ha extra stöd i själva processen är en god början att ta utgångspunkt i det som formulerades i STEG 1.   att kontinuerligt återkomma till syfte, mål samt önskad effekt under själva mentorskapets livcykel. Om ni önskar kan DAMA SWEDEN stötta er med regelbundna ”check points”.  

STEG 4 UPPFÖLJNING

När mentorskapet eller kompetencoachningen lider mot sitt slut kan vi, om ni så önskar bistå med ”audit”. Vi som förening önskar inte bara våra medlemmars utveckling ut också  utväxling av det engagemang som ni investerar i. Vi kan också vara behjälpliga med att definiera ett möjjligt nästa steg för dig eller din grupp.