vARFÖR BEHÖVS CERTIFIERING?

Certifieringar ger dig en professionell fördel med bevis på erkänd komptens inom det området du önskar utveckla dig inom Data Management.

DAMA CERTIFIERING

CDMP Certification / DAMA certifiering. För medlemmar erbjuder vi per termin 1-2 professionellt lärarledda studiecirklar  med slutmål DAMA tentamen inom valt område. 

DAMA SWEDEN samlar sin första studiegrupp för certifiering inom DAMAs ramverk.

Förbered dig med instruktörsledd utbildning

Vi kommer att tillsätta en senior studieledare och moderator under en period om 3 månader. Studiecirikel programmet innehåller 5  steg innehållande både grupp och individuella studier. En grupp bör inte innehåll mer än 10 personer för att det ska ges tillräckligt med utrymme av meningsfullt utbyte av erfarenhet och kunskapdelning.

STEG 1

Studieledare ger en introduktion kring omfattning och innehåll:

  • Går igenom sina och gruppens förväntningar
  • Visar gruppen samt rekommenderar var gruppen hittar material (webinars/böcker) för sina studiers bästa resultat
  • Sätter planering och säkerställer viktiga datum
  • Säkerställer administration för effektivt samarbete, MS teams, google etc 

STEG 2

Studieledare genomför 2 online gruppdiskussioner, baserat på tillgängligt studiematerial som gruppen själv valt (webinars eller bok) 

STEG 3

Dags att välja fokusområde att ta examina på.

Studieledare genomför en session där ni som grupp delar och diskuterar ert fokusområde.

STEG 4

Individuell och/eller gruppstudier med sk FAQ sessions. Studieledare genomför en sista gruppdiskussion och ni kommeröverens om datum för examina

STEG 5

Genomförande av examina

Studieledare genomför en sista uppföljning och genomgång av gruppens resultat och eventuellt nästa steg. Certifiering sker av DAMA i ett online-test som du själv betalar för och genomför

bli medlem i DAMA SWEDEN

DAMA CHAPTER SWEDEN är en svensk förening under DAMA International med syfte och mål att  inspirera, och utbilda sina medlemmar inom området information och ”data management” .