Startsida

DAMA är en förkortning av Data Management Association och är en ideell organisation för att främja kunskapsutvecklingen hos yrkesverksamma inom Informations- och Datahantering.

Medlemskap

Den som blir medlem i det svenska kapitlet blir också medlem i DAMA International med alla de globala medlemsfördelar det innebär.

Sidan och föreningen är under uppbyggnad.

Om oss

DAMA Chapter Sweden är under bildande.

Med benäget tillstånd från, och i samarbete med, DAMA International genom president Sue Geuens, pågår arbetet med att organisera och forma en svensk underavdelning till den världsomspännande organisationen DAMA International.

Det svenska kapitlet sätts upp som en svensk ideell förening som drivs med stöd från och under tillsyn från DAMA International.

Kontakta oss

Detta är en sida med viss grundläggande kontaktinformation.