DAMA CHAPTER SWEDEN

DAMA SWEDEN är en förening med syfte och mål att skapa ökad kompetens och kunskapsdelning inom området information och Data Management.

Ledning och styrning samt full rådighet över den information som verksamheter hanterar i det dagliga arbetet har en påverkan på  lönsamhet och effektivitet, oavsett privat eller offentlig sektor.

I takt med en ökad digitalisering genom ny teknik och nya krav från kunder blir kontroll, och tillgänglighet av data kärnan i hur väl verksamheter presterar oavsett målet kring tillväxt eller kostnadsbespringar.

DAMA SWEDEN verkar oberoende systemleverantör. Vi önskar skapa ett icke vinst drivande forum för dataprofessionen och dess olika discipliner. Ett forum att dela kunskap och erfarenheter i teori men framförallt i praktik. 

bli medlem i DAMA SWEDEN

DAMA CHAPTER SWEDEN är en svensk förening under DAMA International med syfte och mål att  inspirera, och utbilda sina medlemmar inom området information och ”data management” .